Εκκενώσεις Βόθρων

Συμβουλές και λύσεις εάν ο βόθρος σας γεμίζει γρήγορα – εκκενώσεις βόθρων

Σε πολλές περιοχές, ακόμη στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δεν υπάρχει συχνά οργανωμένο αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό ουσιαστικά το γεγονός σημαίνει πως η κατασκευή κάποιου βόθρου αποτελεί μονόδρομο για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των περιοχών αυτών. Πρόκειται για μία εργασία που πρέπει να γίνει σωστά προκειμένου να μην υπάρξουν στο μέλλον προβλήματα με την αποθήκευση, την απομάκρυνση των λυμάτων και τις εκκενώσεις βόθρων, εφόσον κάποια στιγμή κριθεί πως κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο.

Σκοπός της σωστής λειτουργίας ενός βόθρου είναι να πραγματοποιείται ουσιαστικά μία αυτοματοποιημένη διαδικασία απομάκρυνσης και απόθεσης των λυμάτων από τις οικίες και τις επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει υπό φυσιολογικές συνθήκες να σας απασχολεί και να σας κουράζει με το πέρασμα του χρόνου, γιατί όταν φτάσουμε τελικά στο σημείο να μιλάμε για εκκενώσεις βόθρων, τότε σίγουρα υπάρχει ταλαιπωρία και κόστος.

Τι ακριβώς είναι οι βόθροι

Οι βόθροι ουσιαστικά αποτελούν μεγάλες σηπτικές δεξαμενές που κατασκευάζονται σε υπόγειο χώρο. Εκεί συγκεντρώνονται καθημερινά όλα τα λύματα και τα ακάθαρτα ύδατα που προέρχονται από τα σπίτια ή τις επιχειρήσεις, όταν αυτά βρίσκονται εκτός του αποχετευτικού δικτύου. Παλιότερα χρησιμοποιούνταν πολύ περισσότερο οι απορροφητικοί βόθροι, όμως σήμερα τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει και οι βιολογικοί βόθροι αποτελούν την πιο φιλική για το περιβάλλον λύση και εκείνη η λύση η οποία απαιτεί λιγότερη συντήρηση και η οποία προκαλεί συνολικά τα λιγότερα προβλήματα.

Υπάρχουν βόθροι που μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά για πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και χωρίς καμία συντήρηση ή εκκενώσεις βόθρων. Ωστόσο, συνήθως οι εκκενώσεις βόθρων κάποια στιγμή γίνονται απαραίτητες, καθώς σταδιακά όλοι οι βόθροι χάνουν την αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχουν πραγματικά πολλές περιπτώσεις βόθρων που δεν χρειάστηκε να αδειάσουν για περισσότερα από 30 χρόνια και οι οποίοι ενώ δεν είχαν ποτέ προκαλέσει πρόβλημα, ξαφνικά έφτασαν σε σημείο να απαιτούν εκκένωση, ακόμη και κάθε εβδομάδα.

Πως λειτουργούν οι σηπτικοί βόθροι

Οι βόθροι είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά τη λειτουργία τους μέσω της απόλυτα φυσικής διαδικασίας της σήψης. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ζύμωση που πραγματοποιείται από μικροοργανισμούς, όπως ακριβώς γίνεται όταν ο μούστος μετατρέπεται σε κρασί. Μέσω της διαδικασίας της σήψης, τα λύματα διασπώνται, και μετατρέπονται κυρίως σε νερό. Σε αυτή πλέον τη μορφή, το νερό απορροφάται πιο εύκολα από το χώμα (στην περίπτωση των βόθρων απορρόφησης και όχι των στεγανών). Όταν για κάποιο λόγο δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας, τότε η λειτουργικότητα του βόθρου παύει να είναι πλέον αποτελεσματική και δημιουργούνται κατά συνέπεια ένα σωρό προβλήματα. Ανάμεσα στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται κυρίως οι δυσοσμίες και οι υπερχειλίσεις με ακάθαρτα ύδατα και στερεά, που δημιουργούν σίγουρα μη επιθυμητές καταστάσεις. Τότε είναι απαραίτητες οι εκκενώσεις βόθρων.

Υπάρχουν στη φύση συγκεκριμένα βακτήρια που επιτελούν αυτή τη διαδικασία της σήψης και τα οποία είναι πραγματικά χρήσιμα. Όταν σε κάποιες περιπτώσεις (πχ. όταν σκοτώνονται τα βακτήρια αυτά με χημικά) η σήψη παύει να είναι πλέον αποτελεσματική. Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις πάλι, ο βόθρος γεμίζει με λάσπη και με τη συνεχή συσσώρευση λοιπόν χάνει σε κάποιο σημείο την απορροφητικότητα του. Συνεπώς το νερό δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να διαφύγει με φυσικό τρόπο και το αποτέλεσμα είναι να συγκεντρώνεται μέχρι ο βόθρος τελικά να γεμίσει.

Η σωστή κατασκευή του βόθρου

Η κατασκευή ενός βόθρου είναι μία διαδικασία η οποία θα πρέπει να γίνει σωστά και προγραμματισμένα. Στο παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις τα πράγματα γίνονταν γρήγορα και πρόχειρα, χωρίς κάποια ειδική μελέτη. Τα αρνητικά αποτελέσματα εμφανίζονταν συνήθως γρήγορα κάποια στιγμή στο μέλλον και απαιτούν εκκενώσεις βόθρων. Σήμερα η κατασκευή βόθρων πραγματοποιείται μετά από εξειδικευμένη μελέτη της εγκατάστασης και με πιστοποίηση ασφαλείας για το περιβάλλον, η οποία πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου.

Είναι πολύ προτιμότερο γενικά η κατασκευή του βόθρου να γίνεται παράλληλα με την κατασκευή του υπό ανέγερση κτιρίου, προκειμένου να γίνει σωστός σχεδιασμός και να αποφευχθεί η πιθανή διάβρωση των θεμελίων ή η διαφυγή των λυμάτων. Επειδή είναι επίσης ιδιαίτερα επικίνδυνο να μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, καθώς και άλλες πηγές καθαρού νερού και καλλιεργειών, η κατασκευή του βόθρου θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 μέτρα από τις εστίες αυτές. Τέλος, οι διαστάσεις του βόθρου θα πρέπει να αντιστοιχούν στο μέγεθος του κτιρίου, καθώς επίσης και στις ανάγκες αυτού. Με άλλα λόγια ουσιαστικά, όσο μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες του κτιρίου και σε όσο περισσότερο κόσμο αυτό εξυπηρετεί, τόσο μεγαλύτερος θα πρέπει να είναι αντίστοιχα και ο βόθρος.

εκκενώσεις βόθρων αποφραξεισ αντωνίου

Οι διαφορετικές κατηγορίες και τα είδη των βόθρων

Οι δύο βασικές κατηγορίες βόθρων περιλαμβάνουν τους απορροφητικούς βόθρους και τους στεγανούς βόθρους. Μπορούμε ωστόσο να κατηγοριοποιήσουμε την κατασκευή των βόθρων σε τέσσερις ουσιαστικά κατηγορίες. Πιο συγκεκριμένα έχουμε:

Στεγανοί βόθροι είναι εκείνοι που ουσιαστικά εγκλωβίζουν τα λύματα και τα αποθηκεύουν. Επειδή οι στεγανοί βόθροι δεν έχουν τη δυνατότητα να αδειάζουν από μόνοι του με φυσικό τρόπο, είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται εκκενώσεις βόθρων πολύ πιο συχνά. Αυτή η διαδικασία γίνεται με μεγάλα, ειδικά φορτηγά για εκκενώσεις βόθρων, όπως αυτά που διαθέτουν στον στόλο των οχημάτων τους οι Αποφράξεις Αντωνίου.

Απορροφητικοί βόθροι είναι εκείνοι οι βόθροι οι οποίοι επιτρέπουν την απορρόφηση των λυμάτων από το έδαφος. Ουσιαστικά ο πάτος τους είναι ανοιχτός και έχει επαφή με το χώμα, απ’ όπου γίνεται και η απορρόφηση των υδάτων. Με τα χρόνια ωστόσο οι απορροφητικοί βόθροι αρχίζουν σταδιακά να χάνουν την απορροφητικότητα τους και δυστυχώς το μεγαλύτερο μειονέκτημά τους είναι πως μολύνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν παρότι στην αρχή χρειάζονται πολύ σπάνια έως ποτέ εκκενώσεις βόθρων, όσο περνούν τα χρόνια η εκκένωση τους είναι όλο και πιο απαραίτητη και πιο συχνή.

Σηπτικοί βόθροι είναι εκείνοι οι βόθροι οι οποίοι καταφέρνουν να αποσυνθέσουν ουσιαστικά τα οργανικά λύματα για τη δημιουργία της λεγόμενης λυματολάσπης. Το νερό που απορροφάται από το έδαφος στη συνέχεια δεν διαθέτει μεν οργανικές ουσίες, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο και για τα παθογόνα μικρόβια και μικροοργανισμούς, τα οποία μολύνουν τελικά με την παρουσία τους το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Βιολογικοί βόθροι είναι εκείνοι που συγκεντρώνουν τα λύματα και στη συνέχεια αδειάζουν με τη βοήθεια συγκεκριμένων μικροοργανισμών. Το νερό που προκύπτει από τη διαδικασία αυτή είναι πιο καθαρό πλέον και απομακρύνεται άμεσα σε κάποια άλλη διπλανή δεξαμενή. Από εκείνο το σημείο, μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεις για το πότισμα φυτών και καλλιεργειών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση σημαντικής ποσότητας νερού. Ανά κάποια χρόνια χρειάζονται και στην περίπτωση των βιολογικών βόθρων εκκενώσεις βόθρων, κυρίως ως μετρό συντήρησής τους.

Η αποτελεσματική συντήρηση του βόθρου και οι εκκενώσεις βόθρων

Πάρα πολύς κόσμος τις περισσότερες φορές δεν δίνει καμία σημασία στη συντήρηση του βόθρου του, με αποτέλεσμα να φτάνει δυστυχώς κάποια στιγμή να αντιμετωπίζει δύσκολες και ακραίες καταστάσεις, που τελικά και κοστίζουν περισσότερα χρήματα και τον ταλαιπωρούν άσκοπα. Το περιοδικό άδειασμα του βόθρου για την σωστή λειτουργία του σε βάθος χρόνου είναι πρακτικά επιβεβλημένο. Οι εκκενώσεις βόθρων είναι καλό να πραγματοποιούνται ανά κάποιους μήνες ή έστω λίγα χρονιά, ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής και τη χρήση του κάθε βόθρου. Πέρα από το ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία απομακρύνονται τα λύματα και αποτρέπεται έτσι η υπερχείλιση, η εκκένωση βόθρου βοηθά παράλληλα στην ομαλή λειτουργία των στεγανών της κατασκευής, καθώς επίσης και στην απορροφητικότητα των βιολογικών και των σηπτικών βόθρων.

Κοινά προβλήματα που μπορούν να προκληθούν σε έναν βόθρο

Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα για τους βόθρους είναι να γεμίσουν με λύματα και να απαιτούνται εκκενώσεις βόθρων για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Όταν έχουμε υπερχείλιση και διαρροές δημιουργείται παράλληλα μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης των καθαρών νερών και του υδροφόρου ορίζοντα. Οι Αντωνίου Αποφράξεις καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους ολόκληρη την Αττική και βρίσκονται άμεσα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν όποια στιγμή αντιμετωπίσετε κάποιο έκτακτο ζήτημα αποφράξεων ή εκκενώσεων βόθρων.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο και συνάμα το πιο επικίνδυνο πρόβλημα είναι πως τα λύματα έχουν δυστυχώς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν φθορά στις κατασκευές και κυρίως στα θεμέλια ενός κτιρίου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τη βοήθεια του χρόνου μπορούν να προκαλέσουν σημαντική διάβρωση στο σκυρόδεμα και να προκαλέσουν οξείδωση στον οπλισμό του. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο για την κατασκευή και την ίδια την στατικότητα του κτιρίου.

Τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός κορεσμένου βόθρου

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κάποιες φορές ένας κορεσμένος βόθρος δεν δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις προκειμένου να αντιληφθεί κανείς γρήγορα το πρόβλημα. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε δυσάρεστες μυρωδιές και να βλέπουμε τα ακάθαρτα ύδατα να γεμίζουν την κουζίνα και το μπάνιο, τότε ουσιαστικά το μόνο που μπορεί κανείς να κάνει είναι να επικοινωνήσει για εκκενώσεις βόθρων και τίποτε περισσότερο. Δεν υπάρχουν με άλλα λόγια λοιπόν κάποια τυπικά χαρακτηριστικά που να μας προειδοποιούν και να μας οδηγούν σε πιο έγκαιρη αντιμετώπιση. Ακόμα και η δυσοσμία μπορεί πολλές φορές να οφείλεται στην αποσύνθεση των λιπών και να λύνεται απλά με έναν καθαρισμό αποχέτευσης. Επίσης είναι πιθανό να έχει φράξει κάποια σωλήνωση της αποχέτευσης από λάδια και άλλα οργανικά στερεά και να χρειάζεται κάποιο συνεργείο για αποφράξεις και όχι εκκενώσεις βόθρων.

Αυτό που σας προτείνει η Αντωνίου Αποφρακτική είναι να έχετε πάντα το νου σας στο επίπεδο της στάθμης στις δεξαμενές των λυμάτων σας και να πραγματοποιείτε πιο τακτικά εργασίες συντήρησης του βόθρου σας και περιοδικές εκκενώσεις βόθρων. Μπορεί αρχικά κάτι τέτοιο να σας φαίνεται πιο δαπανηρό, αλλά πιστέψτε μας δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Μακροπρόθεσμα θα πληρώσετε τελικά πολύ λιγότερα χρήματα και παράλληλα θα αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις και έκτακτες περιπτώσεις που σίγουρα προκαλούν μεγάλη ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια σε όλους μας.

Εκκενώσεις Βόθρων

Συμβουλές για να αποφύγετε τις συχνές εκκενώσεις βόθρων

Οι συχνές εκκενώσεις βόθρων αποτελούν φυσικά μεγάλο μπελά που κανείς δεν επιθυμεί. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν κανείς καλύτερα το συγκεκριμένο πρόβλημα και να αποφύγει το συχνό άδειασμα, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να διαπιστώσει τι είδους βόθρο διαθέτει ακριβώς. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση στους απορροφητικούς βόθρους και διαφορετική στους στεγανούς. Είναι καλό να τοποθετήσετε κάποιο όργανο ελέγχου της στάθμης των λυμάτων του βόθρου σας, κάτι το οποίο δεν κοστίζει πολύ και είναι σίγουρα πολύ χρήσιμο. Το εργαλείο αυτό θα σας βοηθήσει να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή καλύτερα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η στάθμη των λυμάτων και να υπολογίσετε πότε είναι πιθανό να γεμίσει ο βόθρος για να κάνετε καλύτερα τον προγραμματισμό σας και να αποφύγετε έκτακτες και δυσάρεστες καταστάσεις.

Καλό είναι επίσης να καταγράφετε πότε ακριβώς γίνονται οι εκκενώσεις βόθρων στον χώρο σας. Διαθέτοντας αυτά και μόνο τα δεδομένα, το συνεργείο μας ή οποιοσδήποτε άλλος έμπειρος τεχνικός κληθεί να αντιμετωπίσει κάποιο ζήτημα του βόθρου, θα σας συμβουλέψει καλύτερα, αφού θα διαπιστώσει εάν ο κύριος υπεύθυνος για το πρόβλημα είναι κάποιος φυσικός παράγοντας, όπως πχ. οι βροχές ή κάτι άλλο.

Είναι σημαντικό επίσης να ελέγξετε για τυχόν διαρροές από το βόθρο σας, ιδίως όταν μιλάμε για στεγανός βόθρους που θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί. Κάποια οικοδομική εργασία ή εργασία συντήρησης του σπιτιού μπορεί να είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει κάποιο σημείο και να υπάρξει διαρροή. Οι διαρροές, ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν και σε περιπτώσεις απορροφητικών βόθρων, οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου χάνουν την απορροφητικότητα τους, με αποτέλεσμα τελικά οι διαρροές να γίνονται όλο και πιο συχνές. θα πρέπει να γνωρίζετε πως όλοι οι βόθροι λειτουργούν με βιολογικό τρόπο και παρότι έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν βιολογικά λύματα, δεν συμβαίνει δυστυχώς το ίδιο με τα πλαστικά, με σιδερένια και γενικότερα με μη οργανικά αντικείμενα που μπορεί να φτάσουν έως αυτόν και να συσσωρευτούν εκεί. Αποφύγετε συνεπώς την απόρριψη τέτοιων αντικειμένων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν το γέμισμα και το φράξιμο του βόθρου, με αποτέλεσμα πιο συχνές εκκενώσεις βόθρων. Καλό είναι επίσης να αποφεύγετε την άσκοπη σπατάλη του νερού, τόσο στο μπάνιο όσο και στην τουαλέτα, καθώς όλα αυτά τα ύδατα συγκεντρώνονται στο βόθρο και επιταχύνουν τα προβλήματα.

Φροντίστε επίσης να αποφεύγετε την απόρριψη χαρτιών στα σιφώνια της τουαλέτας και της κουζίνας, καθώς είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν τη ροή των λυμάτων και να φράξουν τις αποχετεύσεις ή να επιταχύνουν το γέμισμα του βόθρου. Όσο «αθώο» και αν φαίνεται λίγο βρεγμένο χαρτί, τόσο επικίνδυνο είναι να προκαλέσει τεράστια ζητήματα στις αποχετεύσεις και στον βόθρο σας, με αποτέλεσμα την ανάγκη για υπηρεσίες αποφράξεων ή για εκκενώσεις βόθρων.

Φροντίστε να πραγματοποιείτε συχνά συντηρήσεις του βόθρου σου και περιοδικές εκκενώσεις βόθρων πριν φτάσετε στο απροχώρητο. Τέλος αποφύγετε τα χημικά καθαριστικά του εμπορίου, ακόμη και αν πρόκειται για εξειδικευμένα προϊόντα καθαρισμού του βόθρου. Όλα αυτά τα χημικά μπορούν να καταστρέψουν τα βακτήρια του βόθρου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, καθώς τα συγκεκριμένα βακτήρια είναι υπεύθυνα για τη διάσπαση των λυμάτων και βοηθούν στη σωστή λειτουργία του βόθρου. Οι οργανισμοί αυτοί είναι απολύτως απαραίτητοι και χρειάζεται να βρίσκονται στο βόθρο, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Υπάρχουν βέβαια εξειδικευμένα χημικά και βιολογικά υγρά στην αγορά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, εάν ξέρετε τι ακριβώς να αγοράσετε και μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που καταφέρνουν να κάνουν οι συγκεκριμένες ουσίες είναι να αποκαταστήσουν την απορροφητικότητα των βόθρων και να σταματήσουν τη δυσοσμία. Υπάρχουν προϊόντα που όχι μόνο δεν καταστρέφουν τα χρήσιμα βακτήρια, αλλά ο σκοπός τους είναι πρακτικά να τα ενισχύσουν, προσθέτοντας περισσότερους μικροοργανισμούς στο βόθρο. Η λύση αυτή είναι αρκετά πρακτική, αλλά δεν είναι δυστυχώς αποτελεσματική όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, παρότι τα εν λόγω προϊόντα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, παρουσιάζουν κάποια άλλα μειονεκτήματα. Μιλάμε κυρίως για το γεγονός πως κοστίζουν ακριβά και θα πρέπει να γίνεται επανάληψη της χρήσης τους ανά μερικούς μήνες. Επίσης τα προϊόντα αυτά είναι συνήθως αποτελεσματικά μόνο σε απορροφητικούς βόθρους και όχι σε στεγανούς, στους οποίους είναι απαραίτητες οι εκκενώσεις βόθρων.

Στην περίπτωση τέλος που ο βόθρος σας γεμίζει από τα νερά της βροχής, τότε ενδεχομένως η κατασκευή ενός στεγανού βόθρου να αποτελεί την πλέον κατάλληλη λύση, αν και στις μέρες μας πλέον η κατασκευή βιολογικών βόθρων είναι επιβεβλημένη. Για όποια κατασκευή κι αν μιλάμε βέβαια, το κόστος είναι μεγάλο, ενώ παράλληλα οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και το σκάψιμο είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν ταλαιπωρία.

Οι αποφράξεις Αντωνίου στη διάθεσή σας 24/7 και για εκκενώσεις βόθρων

Οι Αποφράξεις Αντωνίου βρίσκονται δίπλα σας εδώ και πάνω από 30 χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες σε κορυφαίο επίπεδο αποτελεσματικότητας στους δήμους όλης της Αττικής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χωρίς δισταγμό όλο το 24ωρο και 365 μέρες του χρόνου και εμείς θα φροντίσουμε να λύσουμε άμεσα οποιοδήποτε ζήτημα έχει να κάνει με αποφράξεις και με εκκενώσεις βόθρων. Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας και ο σύγχρονος εξοπλισμός που διαθέτουμε είναι πραγματικά στη διάθεσή σας άμεσα, μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα ζητήματα αυτού του είδους άλλωστε δεν σηκώνουν αναβολές και οφείλουν να διευθετούνται το συντομότερο δυνατό. Από τη δική μας πλευρά μπορούμε να σας βοηθήσουμε, χωρίς κρυφές χρεώσεις και με τιμιότητα όσον αφορά τη δουλειά και τη συμπεριφορά μας. Μη διστάσετε λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε χρειαστεί για να σας προσφέρουμε τη βοήθειά μας, καθώς επίσης και άλλες χρήσιμες συμβουλές.

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε μονοκατοικίες, σε καταστήματα, σε εργοστάσια, σε επιχειρήσεις και σε ξενοδοχεία. Μετά τις εκκενώσεις βόθρων, τα λύματα οδηγούνται σε ειδικά σημεία απόθεσης, όπως ακριβώς προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, με απόλυτη ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης προς το φυσικό μας περιβάλλον. Πρώτο μας μέλημα είναι η εξυπηρέτησή σας το συντομότερο δυνατό στις πλέον οικονομικές τιμές για την τσέπη σας. Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και με τη μεγάλη πείρα και την τεχνογνωσία μας μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα και ενημερώστε μας για το πρόβλημά σας.